Vi tilbyder følgende:

Stage hold med sang (både hold og solo), drama og dans. (Stage 1 er for alle fra 8 år og Stage 2 er for alle fra 12 år og opefter)

Solosang

Klaverundervisning

Musical

Show til enhver lejlighed

Du kan læse detaljer om vore Stagehold herunder

Stage 1 (fra 8 år)

Sang

Vi arbejder mest i grupper, men I løbet af sæsonen vil hver elev få smagt på solosang.

Soloundervisningen bliver for nogen en hjælp til indstudering af sange.

Alle har mulighed for tilvalg af ugentlig solosang, hvis dette ønskes.

Til Stage 1 gives 40 % rabat på supplerende soloundervisning idet omfang der endnu er pladser. Man vil træne enten alene eller to og to sammen

Kor

Vi indøver sange fra tegnefilm, film og musicals som er populære blandt børnene. Der arbejdes med enstemmige satser henover kanons til egentlig to- evt. flerstemmighed.

Drama

Vi arbejder med små og sjove frigørende øvelser, koncentrationsøvelser og lidt improvisation.

Derudover gennemarbejder vi scener fra diverse børnestykker, tegnefilm, musicals, som bliver afsæt i de videre publikum shows.

Dans

Vi indøver koreografier til vores repertoire. Nogle med fest og ballade, andre med udtryk og indlevende bevægelser.

Derudover arbejder vi med den grundlæggende danseteknik, med udgangspunkt i at træne holdning og kropsbevidsthed til at blive performer.

Shows og produktioner

Mindst en gang i løbet af sæsonen bliver der lejlighed til at prøve vores kunnen af for et publikum.

Dette først og fremmest i form af vore ”Open Classes” hvor vi inviterer alle interesserede til at komme og se udpluk af det vi arbejder med. Den 14. maj er vi med til Dansegalla, hvor I får fornøjelsen af at optræde for 1000 mennesker. Derudover kan vi finde på at arrangere jule og sommershows, men det er forskelligt fra sæson til sæson.

Stage 2 (fra 12 år og opefter)

Solo

Alle Stage 2 elever får en solo/gruppe sangtid udover den normale holdundervisning.

Udover holdning, åndedræt, afspænding og opspænding trænes forskellige sangteknikker og virkemidler såsom twang, belting, cry, sob og speech.

Der arbejdes med forskellige sange udfra den enkelte elevs umiddelbare kunnen og behov. Hvor det er pædagogisk hensigtsmæssig tages også hensyn til elevens egen smag.

Kor

Der arbejdes fra enkle og lette tostemmige kor-satser henimod lidt større firestemmige kor fra musical litteraturen, hvoraf nogle er knyttet til dans. Til disse indstuderes en tilhørende koreografi. Vi bruger bl.a. Ian Adam's opvarmningsøvelser

Hørelære (i tilknytning til kor)

Basal nodelære, sang på trintal, de vigtigste intervaller, lidt sang fra blad og basal harmonilære.

Repertoirekendskab

Deltagerne skal alle, enkeltvis eller i grupper (på højest 3), i løbet af sæsonen hver gennemgå et enkelt stykke musikteater i form af en musical eller en opera. Vi skal høre om handlingen, epoken, komponisten og tekstforfatteren. Vi skal have en karakteristik af de vigtigste karakterer og høre centrale musikalske eksempler. Varighed: 30-45 min. Vi regner med et indslag af denne type til class stort set hver gang.

Drama

Der arbejdes med små scener, fra monologer til ensembler, sketchs samt brudstykker fra musikteaterlitteraturen. Der knyttes øvelser til forløbet efter behov.

Scener

I en del tilfælde indrages og indstuderes hele handlingen omkring de enkelte musikalske numre. Nogle sange og danse bevares således i deres oprindelige kontekst.

Dans

Der arbejdes med holdning, kropsbevidsthed og personlig performance. Den grundlæggende danseteknik tager udgangspunkt i jazz og retter sig mod de koreografier, der tilhører repertoiret fra den øvrige undervisning. Der lægges stor vægt på den individuelle træning og fremgang.

Shows og produktioner

Et par gange i løbet af sæsonen bliver der lejlighed for et publikum til at se noget af det, der er blevet arbejdet med i et temashow.

Vi holder "Open Class" fredag inden efterårsferien samt fredag inden vinterferien. Begge gange kl. 16.30-17.30/18.00. Her er alle interesserede velkomne. Selvfølgelig familie og venner, men i høj grad også nysgerrige, der vil se hvad vore stagehold er for noget eller gerne vil følge holdenes udvikling.

Sidst i maj/ først i juni er begge stage hold med i vores Dansegalla Show i Hobro. Her er alle velkomne på tilskuerpladserne. Følg med her på siden fra februar/marts måned omkring detaljer, billetsalg osv.

Hvert år i juni afslutter Stage holdene deres sæson med en lille Showcase. Gratis for ALLE tilskuere. Vi ses